Aune Grendelag
 
Din epost på aune.no kan du lese her.

Har du bilder vi kan bruke ?

Send til oss på postmaster@aune.no

 

Tipping - grasrotandel.

  • Meld Aune Grendelag på ditt spillekort og gi 5 % av innsatsen til laget.
  • Oppgi vårt organisasjonsnummer som er 992 272 678.

-

 

-


Forsiden

Aune Grendelag ble etablert i 1985 for å arbeide for

"bygdas ve og vel".

 

For tiden arbeider vi med følgende saker:

  • fjellveien
  • stedsnavnet

Hver tisdag kl. 19:00 - Aktivitetskveld på grendehuset


Formålet med disse kveldene er å få til et sosialt treffpunkt for bygdas befolkning.

Samtidig kan man være med å lage gjenstander for salg på den årlige julemesse og vedlikehold på grendehuset.

Planene fremover er å få gjort endel maling og lyddemping i "gymsalen" samt rydding og litt vedlikehold forøvrig rundt i bygget.

Medlemsliste:

 

John-Hugo Olsen

Stina Johnsen

Fred-Agnar Olsen

Hulda Olsen

Magne Olsen

Johanne Aune

Torill Olsen

John Aksel Theodorsen

Kjell-Angelsen

May Angelsen

Anne Britt Olsen

Rolf Hansen

Unni Hansen

Samira Noor

Harald Solberg

Ann-Kristin Solberg

Gunnar Olsen

Sissel Selvik

Annie Aune

Inge Jensen

Tove Aune Jensen

Aslaug Bakken

Ruben Hanssen

Randi Aspevoll

Frank Hansen

Greta Hansen

Geir Hanssen

Nelly Hanssen

Aase Johanne Aune

John Georg Seljestuen

Bård Jørgen Kollbotn

Ingrid-Olaug Kollbotn

Vera Wold

Judith Olsen

Frode Hansen

Laila Lorentsen

Eva Grosås

Thor H Rasmussen

Kjell-Magne Angelsen

Kristine Olsen

Marius Hansen

 

 

 


 

Litt historien om bygda Aune

Når du kjører etter fylkesveg 1 fra Harstad og kommer forbi Møkkeland, tar du av til høyre på Høgda. Da kommer du inn på veien til Aune (fylkesveg 2, ca. 1 mil) over det vakre fjellet, som er en yndet utfartsplass – sommer som vinter.

 

På veiens høyeste punkt er du ca. 325 m over havet og må ned en bratt nedstigning til bygda.

Du får en fantastisk utsikt over Toppsundet, med Grytøya og sine bratte fjell i bakgrunnen. Kjører du ned en sen sommerkveld, får du også midnattsola med ned på turen.

Du kommer nå til den vestre delen av bygda, som kalles Ytre Aune.

Du har nå kjørt en vei som var påbegynt i 1949, og fullført i 1973.

 

Veien videre sør gjennom bygda, var bygget i 1930-36. Før den tid var det en ryddet gårdsvei som du kunne kjøre med hest og vogn og om vinteren med slede.

 

Bygda fikk telefon på 1920-tallet, og det var til å begynne med 2-3 telefoner i hele bygda.

Hver telefon hadde sitt spesielle ringesignal, for eks. to lange og ett kort. Signalene lagdes ved å sveive på en veiv – 3 ganger rundt tilsvare et langt signal osv.

Bygda reiste selv stolpene for fremføring av telefonen, både over fjellet og gjennom bygda. Likeså med linjen for strøm som bygda fikk i 1957.

Da ble det holdt lysfest med kommunens folk, ordfører m.fl. til stede. Oljelamper og petromakser ble stuet bort.

Gatelys ble også bygd av folket.

 

Grenda var avhengig av rutebåt frem til vegen over fjellet ble åpnet i 1974.

 

Rutebåten som var en fiskebåt på ca. 10 m gikk i rute fra Elgsnes, til Indre Elgsnes, til Aune og videre til Harstad. Den tok med folk, melk og gods. Denne ruten gikk 2-3 ganger i uken i fast rute fra 1932 til 1947. Da ble det på Grytøya stiftet et ruteselskap som overtok all rutetrafikk på begge sider av Toppsundet og som anløpte hver dag og la til ved fiskebruket på Aune Mellom.

 

Fiskebruket var oppført omkring 1946 og ble nedlagt på 80-tallet.

 

Det ble kjøpt betydelig med fisk i de rike fiskeårene fra 1947 til 1970-tallet, da det minsket av.

I flere år var hele grenda i arbeid i sommersesongen for å klare å ta unna all fisken som kom i land.

 

Det har også vært drevet med mink og rev til pelsproduksjon, i årene 1955-1970.

 

Skole fikk bygda i 1922. Før den tid ble det drevet ”omgangsskole” rundt om i privathusene.

I 1987 ble det bygget ny skole.

 

Krigsårene fra 1940-45 minnes vi litt eldre. Som opplevde disse, med gru. Svært lite skulle til for å bli arrestert, og ofte uten grunn.

 

Minnes spesielet de som måtte forlate gård og grunn i Finnmark, som måtte flykte og som ikke viste hva de kom til. Familier med små barn ble stuet i små båter og la ut på en lang ferd på høsten. Familier på 5-7 stykker kom høsten 1944 til Aune og ble innkvartert i små hus hvor det i utgangspunktet ikke var plass. Men det viste seg at der som det var godt hjertelag, der fantes plass, for store og små. Og ingen klager var å høre.

 

Men glede var stor da krigen var over i 1945. Det var med en gang og stue seg sammen i båtene å sette kursen hjem med flagget til topps.

 

Bygda har vært befolket fra før svartedauen, mest husmenn. Svartedauen herjet over land og bygd i åren omkring 1349. Aune-grenda var og en grend som nærmest blei avfolket.

Og navnet Ødegård ble tillagt grenda.

 

Men nye folk finner vi igjen omkring år 1500 og siden den gang har stedet vokst og i dag er det sammenhengende bebyggelse langs hele landsiden fra Ytre til Indre Aune.

Mange har bygd nye hus og bosatt seg etter at veien kom i 1973.

 

Grenda har i dag et grendelag (etablert 1985) som folket står samlet om, og som tar seg av saker som har med grenda å gjøre.

 

GO-2001

Sist oppdatert 23.01.2020 kl. 17:26

Del denne siden med andre!

Share on Facebook
Aune Grendelag, Aune, 9402 HARSTAD, Tlf.: 41634560 / 99249878, E-post: postmaster@aune.no, Skriv ut siden
Websidene er laget i publiseringsverktøyet Mekke.no